Anasayfa U-17 LİGİ 1.A.KÜME U-18 LİGİ U-16 LİGİ U-14 LİGİ U-19 LİGİ BAL LİGİ Duyurular Foto Galeri Kulüpler Haber Arşivi İletişim Bilgileri

Duyurular

Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler
Gerekli Belgeler
Eklenme Tarihi: 28.07.2019

2018 – 2019 SEZONUNDA

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK

KULÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ

 

5253 Sayılı Dernekler Yasasına göre kurularak, Türkiye Futbol Federasyonu’na futbol tescil işlemini yaptırmak isteyen spor kulüpleri, Federasyonca belirlenecek kriterlere göre başvuruda bulunabilirler.

 

Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan veya Federasyonca belirlenen tescil ücretini yatırmayan kulüplerin tescil işlemi yapılmaz.

 

Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.

 

FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Futbol tescili yaptıracak kulüpler aşağıdaki belgeleri 3 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

 

a)      Taahhütname  (EK:1). (Bu belge kesinlikle Noter onaylı olacaktır.)

 

b)     İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış Spor Kulübü Derneği Tüzüğü

 

c)      Spor Kulübü Derneğinin  en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

d)     Kamu Kurum ve Özel kuruluşlara bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kuruluşu veya Özel Kuruluştan alınmış izin belgesi

 

e)      Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’ lerden alınacak Referans Belgesi (EK:2)

 

f)       Bilgi Formu (EK: 3)

 

g)      Kulüp Logosu (jpeg formatında, 120x120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).

 

h)     Kulübün kendisine ait veya kullanımına tahsisli nizami bir futbol sahasının olduğuna dair belge ( Bu belgenin olmadığı başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır)

 

 

Yeni tescil edilecek kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamaz. Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin içinde “Yeni” kelimesi “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır. Tescilli bir kulübün isminin içine “gençlik” kelimesi yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir (Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”,“Kartal FK Kulübü” isimleri kabul edilmeyecektir.)

 

Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir. Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.

 

 

 

 

 

Amatör İşler Müdürlüğü’ne yapılan tescil başvuruları Federasyonca oluşturulacak bir kurul tarafından yerinde incelenir. Kulübün kendisine ait bir futbol sahasının olup olmadığı veya bir başka kuruluşa ait uygun bir sahanın kullanımlarına verilip verilmediğinin incelenmesini bu kurul yapacaktır. Tescili uygun görülen kulüpler için Uygunluk Belgesinin (Ek:4) düzenlenmesinin ardından Federasyonca her sezon başı belirlenen aşağıda miktarları yazılı tescil ücretinin Futbol  Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297253 no’lu hesabına (İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatıracaklardır.

 

 

 

2018 – 2019 SEZONU KULÜP TESCİL ÜCRETLERİ

 

a) Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya İllerinden tescil talepleri uygun görülen kulüpler Federasyonun hesabına (12.500 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.

 

b) Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Siirt, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir ve Mardin illerinden tescil talebi uygun görülen kulüpler Federasyon hesabına (1000 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.

 

c) Bu illerin dışında kalan illerden tescil talepleri uygun görülen kulüpler ise Federasyon hesabına (2.500 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.

 

Kadın futbol kulübü tescillerinde yukarıda belirtilen tescil ücretlerinin yarısı alınır. Daha önce Kadın futbol takımı kuran kulüpler, erkekler kategorisinde faaliyet göstermek isterlerse belirlenen rayiç ücretin 1/2’sini yatırmaları ve (Ek:4) deki uygunluk belgesini onaylatmaları gerekmektedir.

 

Federasyona tescilli bir kulüp erkekler kategorisi yanında Kadın futbol kategorisinde faaliyet göstermek istediğinde Kadın futbolu tescili açtırmak zorundadır.Kadın futbol tescili açtırmak isteyen kulüpler 400 TL’yi TFF’nin Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297253 no’lu hesabına (İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatıracaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       (EK - 1) 

 

 

      TAAHHÜTNAME

 

 

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde amatör futbol faaliyetlerine katıldığından / katılacağından 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan talimat, düzenleme ve esaslara, tescil ve müsabaka esaslarına uyacağımızı, bu kurallara kendi üyelerimizin, yetkililerimizin ve futbolcularımızın da uymasını temin edeceğimizi, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev ve yetkileri ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla; TFF’nin ilk derece hukuk kurallarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımızı, bu kararlar ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası hükmünce TFF talimatları, düzenlemeleri ile bunlara ilişkin uygulamalar aleyhine, sadece Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunacağımızı; Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğunu kabul ile kararlara karşı da herhangi bir adli veya idari yargı yoluna temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurma hakkımız bulunmadığını ve sadece Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunacağımızı, bütün bunlara aykırı hareket ettiğimiz takdirde tescilimizin iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

NOT : Bu taahhütname Kulüp Yönetim Kurulu kararı olarak Karar Defterine yazılıp, kulüp yöneticilerince imzalandıktan sonra Noterde onaylattırılacaktır.

 

 

 

( EK-2 )

REFERANS BELGESİ

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

 

Tescil Edilecek Kulübün :

 

İsmi          :

 

İl – İlçe    :

 

      Yukarıda kimliği belirtilen Futbol Kulübü Referans işlemlerini tamamlamıştır.

 

      Bilgilerinize arz ederiz.

 

                                                                            .................... ASKF Başkanlığı

                                                                                        Tarih-Kaşe-İmza

 

 

 

 

 

 

( EK – 3 )

 

BİLGİ FORMU

 

KULÜBÜN                                                        

 

İsmi                                                                     : ........................................................

 

Rengi                                                                  : ........................................................

 

Ayırıcı İşareti (Amblem)                                : ........................................................

 

Dernek DERBİS No                                        : ........................................................

 

İli – İlçesi                                                            : ........................................................

 

Faaliyet Göstereceği Yer                               : ........................................................

 

İdari Merkezinin Adresi                                : ........................................................

 

Lokal Binasının Adresi                                               : ........................................................

 

Saha ve Tesislerinin  Cinsi ve Yeri               : ........................................................

 

Tüzüğün Onayına İlişkin Resmi Yazı          : ........................................................

 

Kulübün Kurulmasına İlişkin,Bağlı             

Bulunduğu Kuruluşun İzin Belgesi(x)        : ........................................................

 

 

Bu Bölüm Federasyonca Doldurulacaktır.

 

TESCİL TARİHİ                                                  : ........................................................

 

RENK/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ                : ........................................................

 

 

 

(X) Özel ve Resmi Müessese ve Askeri Spor Kulüpleri tarafından doldurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           ( EK –4 )

 

UYGUNLUK BELGESİ

 

 

 

Aşağıda ili – ilçesi yazılı Spor Kulübü Derneğinin, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’nın 10. maddesinde yer alan kriterlere haiz olduğu yapılan inceleme sonucunda belirlendiğinden iş bu “UYGUNLUK BELGESİ” tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

 

                                                                                                                      ……../……/…………..

 

 

 

   Üye                                    Üye                                Üye                                        Üye

Adı-Soyadı                      Adı-Soyadı                    Adı-Soyadı                           Adı-Soyadı

   İmza                                 İmza                               İmza                                      İmza

 

 

 

1-Spor Kulübü Derneğinin İsmi            :

 

2-İli – İlçesi                                                  :

 

3- Dernek DERBİS No                             :

 

4-Tesis Durumu                                         :

 

5-Faaliyete katılacağı kategori

    hakkında bilgiler                                               :

 

6-Talimata uygun olmayan hususlar   :

 

 

                                    

                                                                       Tasdik Olunur.

                                                                     ……../……../…………

                                                                   Amatör İşler Kurulu

 

 

Bu haber 558 kez görüntülenmiştir.

GÜNCEL